Reißverschluss­typen

Typ A


nicht teilbar, 1 Schieber, lieferbar in den Typen:

PN 0 PR 0 P 10 P 20 P 25 PK 0/10
x x x x x x
PK 20 M 0 M 10 MS 10 M 20  
x x x x x  

Typ B


teilbar, 1 Schieber, lieferbar in den Typen:

PN 0 PR 0 P 10 P 20 P 25 PK 0/10
  x x x x x
PK 20 M 0 M 10 MS 10 M 20  
x x x x x  

Typ C


2-Wege teilbar, 2 Schieber, X-Form, lieferbar in den Typen:

PN 0 PR 0 P 10 P 20 P 25 PK 10
  x x x x x
PK 20 M 0 M 10 MS 10 M 20  
x x   x x  

Typ D


2-Wege nicht teilbar, 2 Schieber, X-Form, 4 Stopteile, lieferbar in den Typen:

PN 0 PR 0 P 10 P 20 P 25 PK 10
  x x x x x
PK 20 M 0 M 10 MS 10 M 20  
  x   x x  

Typ F


2-Wege nicht teilbar, 2 Schieber, O-Form, 2 Verbinder, lieferbar in den Typen:

PN 0 PR 0 P 10 P 20 P 25 PK 10
  x x x x  
PK 20 M 0 M 10 MS 10 M 20  
  x   x x